שיכון ציבורי

תוכנית 23/ 03/ 102/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיכון ציבורי
מספר: 23/ 03/ 102/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שכון צבורי", לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39554חלק136-143, 145-150, 153-156, 159-161, 167, 170-172
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/1978תאריך פרסום: 08/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2443. שנה עברית: התשלח .