שילוב משרדים, תעשיה עתירת מדע, מסחר, אולם שמחות, אולמות תצוגה, ותחנת דלק במגר

תוכנית טר/ 2317

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שילוב משרדים, תעשיה עתירת מדע, מסחר, אולם שמחות, אולמות תצוגה, ותחנת דלק במגר
מספר: טר/ 2317
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שילוב משרדים, תעשיה עתירת מידע, מסחר, אולם
שמחות, אולמות תצוגה, ותחנת דלק במגרש המיועד
לתעשיה.
ב. הוספת תחנת תדלוק מדרגה ב' עפ"י הוראות תמ"א 18.
ג. לשנות בהתאם לכך את התכנית מס' טר / 3002 שפורסמה
למתן תוקף בילקוט הפרסומים מס' 4297 מיום
10.4.95.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה
באיזור התעשיה המאושר של טירה בפינה הדרום מערבית
של צומת 554-444 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7732חלק21-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ 3002טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/04/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו26/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1997תאריך פרסום: 27/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4592. עמוד: 751. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/1997
החלטה בדיון בהפקדה13/08/1997
קבלת תכנית13/11/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007