שילוב שימושים עיסקיים בשטח חקלאי בנחלה א" אי שימוש חורג למבנים חקלאים קימים

בקשה ועדה מקומית 24/ 11242

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שילוב שימושים עיסקיים בשטח חקלאי בנחלה א" אי שימוש חורג למבנים חקלאים קימים
מספר: 24/ 11242
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שילוב שימושים עיסקיים בשטח חקלאי בנחלה ע"י שימוש חורג למבנים חקלאיים קימים למגנזות לתיקים לתקופה של 5 שנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית שעריםבית שערים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11242חלק24