שילוט עסק - סוויספורט

ישות כללית שלט/ נתבג/ ש/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: שילוט עסק - סוויספורט
מספר: שלט/ נתבג/ ש/ 21
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר להקמת שלט - מבנה סוויספורט, נתב"ג
בנין חדש למסוף למטעני אוויר, למאגר מים תת קרקעי, חדר משאבות ושני בתני שומר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגלילית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6703חלק43, 49, 51, 59-60, 64, 66-67
6704חלק35-39, 86
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)201000124/03/2010