שימור אתרי טבע בחבל עדולם.

תוכנית מי/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שימור אתרי טבע בחבל עדולם.
מספר: מי/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצפרירים

תיאור המיקום:
ישוב: צפרירים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/1969
פרסום להפקדה ברשומות05/12/1968תאריך פרסום: 05/12/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1489. עמוד: 335. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1968
קבלת תכנית28/08/1968