שימור אתרים הסטוריים.

תוכנית רצ/ 1/ 84/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שימור אתרים הסטוריים.
מספר: רצ/ 1/ 84/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת שטח מגורים ד' למגורים ד' עם חזית מסחרית, הפרשת שטח למען הרחבת דרך וקביעת מרווחים לגבי המבנה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןאחד העם, הכרמל, הרצל, יהודה לייב, מוהליבר, נחמה, רוטשילד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3932חלק14-20, 24-25, 27, 31, 53-56, 70-78, 94, 161, 163, 170, 175-181, 183-184, 198, 202-203, 210-211, 213-214, 230-231, 256-258, 274-27912-13, 57
3933חלק19, 29-31, 60-61, 93-94, 140-141, 166, 178, 190-191, 196, 198, 201-202, 241-243, 245, 251-252, 304, 309, 311-31835, 260
3935חלק1, 3, 5, 7, 14, 16, 19-21, 23, 27, 30-32, 35-36, 38-40, 43-45, 47-48, 50-52, 55, 58-69, 71-72, 74-77, 79-85, 87-88, 99-107, 109-113, 115, 117-119, 121-134, 138, 142, 144-154114
3936חלק51-52, 54, 68-69, 71, 126-127, 149, 178-179, 210, 23129
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום קביעת תנאים ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 222. שנה עברית: התשסח .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים28/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הכנת תכנית ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3319. שנה עברית: התשסד .
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7806/07/2004
פרסום הכנת תכנית בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית24/09/2003