שימור טיפוחת ופיתוח היער והחורש במרחב ערי נצרת רבתי

תוכנית ג/ 12525

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שימור טיפוחת ופיתוח היער והחורש במרחב ערי נצרת רבתי
מספר: ג/ 12525
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 פירוט ודיוק הגבולות הגושים והחלקות הכלולים בתמ"א / 22 שבתוקף.
2.1.2 הגדרת שטחי יער נטע אדם קיים, יער טבעי לשימור,ף יעד לטיפוח ויער נטע אדם מוצע, בשטחים שלא נכללו בתשריטי תמ"א / שבתוקף, ושינוי יעודם מקרקע חקלאית ליערות על פי הוראות תמ"א 22 והוראות תכנית זו.
2.1.3 איתור המקומות וקביעת הנחיות ומגבלות להקמת " מוקדי נופש יערניים" והתויית "דרך פארק יערנית ראשית" שתקשר ביניהים, וכן סלילה, פיתוח, הצבה, והקמה של נושאים נוספים ביער.
2.1.4 איתור מקומות הגדרות הנחיות ומגבלות לתוכניות בנין ערים מפורטות נקודתיות ל"מוקדי נופש יערניים ראשיים".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15142חלק46
15143חלק1, 5-82-4, 11-16
15144חלק4-9, 14-161-3, 10-13
15145חלק15-213-8, 10-11, 13-14, 22-25
15146חלק17-22, 29
15147חלק3-7
15148חלק2-4, 8
15155חלק47-48, 53-58, 60-73, 79-8433, 45-46, 49, 51-52, 59
15157חלק1
16620חלק112-113
16629חלק2, 4-5, 11, 29, 55, 57, 93, 95
16630חלק15, 17
16631חלק16, 19, 2910, 18
17041חלק1-5, 18, 21-22, 28-29, 55, 57
17042חלק15-161-2, 14, 18, 23-26, 50
17043חלק1
17044חלק1-5
17045חלק1-6
17214חלק114104, 106
17221חלק1-26
17222חלק1-35
17223חלק1
17224חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/06/2001
קבלת תכנית19/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401304/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401113/10/2004