שימור מבנה לשכת בן גוריון

תוכנית רג/ 1399

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שימור מבנה לשכת בן גוריון
מספר: רג/ 1399
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גןשרת משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6125חלק446-447
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית בעיתונים16/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הכנת תכנית ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1346. שנה עברית: התשסז .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית30/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72530/10/2006