שימור סג'רה, אילניה

תוכנית ג/ 15276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שימור סג'רה, אילניה
מספר: ג/ 15276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הבטחת שימור מתחם המושבה הישנה באילניה וחוות השומר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק96, 98-105
15141חלק4-11, 17-34, 36, 40, 43, 481, 12-16, 42
15156חלק4627, 45, 47, 49, 108
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3689אתר לאומי, חוות השומר, אילניה - סג'רהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/04/2005
קבלת תכנית03/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600710/05/2006