שימוש חורג במבנה עזר למשק חקלאי. בת שלמה הותיקה 4, בת שלמה.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 286/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג במבנה עזר למשק חקלאי. בת שלמה הותיקה 4, בת שלמה.
מספר: 09/ 286/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבת שלמהבת שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11345חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200908131/12/2009