שימוש חורג במבנה קיים(מלפני 1965) ליקב ומרכז מבקרים

בקשה ועדה מקומית 1/ 11395

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג במבנה קיים(מלפני 1965) ליקב ומרכז מבקרים
מספר: 1/ 11395
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ל-5 שנים במבנה קיים (מלפני 1965) ליקב ולמרכז מבקרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11395חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10344פתוח כפר תקווה - תכנית מתארשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600118/01/2006