שימוש חורג במחסן חקלאי למחסן ולמסחר בטרקטורונים

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג במחסן חקלאי למחסן ולמסחר בטרקטורונים
מספר: 6/ 06/ 107
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג במבנה למחסן ולמסחר בטרקטורונים
לתקופה של 5 שנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2911חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה05/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400105/01/2004