שימוש חורג במחסן קיים למגורים

בקשה ועדה מקומית 22/ 15152

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג במחסן קיים למגורים
מספר: 22/ 15152
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג במחסן קיים למגורים לתקופה של 5 שנים. ולגיטמציה לחניות מקורות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניהאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15152חלק20-22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה05/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201200705/07/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201200617/05/2012