שימוש חורג בסככה חקלאית לפי היתר מס' 31/05 למשתלה לתקופה של 3 שנים סה"כ

בקשה ועדה מקומית שפג/ 20080217

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג בסככה חקלאית לפי היתר מס' 31/05 למשתלה לתקופה של 3 שנים סה"כ
מספר: שפג/ 20080217
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג בסככה חקלאית לפי היתר מס' 31/05 למשתלה לתקופה של 3 שנים סה"כ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגליל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19600חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ12/04/2010