שימוש חורג בפיינשטיין מאיר 83

בקשה ועדה מקומית 3588/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג בפיינשטיין מאיר 83
מספר: 3588/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הבקשה לשימוש חורג משטח חקלאי ומשצ"פ לחצר בית ספר לתקופה של שנה אחת בלבד בתנאים הקיימים המקובלים בין הנהלת בית הספר לבין התושבים, כפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופיינשטיין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6619חלק7
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4425/09/2005