שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים
מספר: 7/ 06/ 120
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית לאחסון אגרגטים
בשטחים החקלאיים במחסום קיבוץ סופה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק