שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניית רכב לאכסון וחלוקת גז

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 99

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניית רכב לאכסון וחלוקת גז
מספר: 6/ 06/ 99
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית לחניית רכב לאכסון וחלוקת גז

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןהודיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2682חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה28/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002