שימוש חורג בקרקע חקלאית לחנת מעבר לפסולת יבשה/ פסולת בנין

בקשה ועדה מקומית 36/ 20715

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג בקרקע חקלאית לחנת מעבר לפסולת יבשה/ פסולת בנין
מספר: 36/ 20715
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג בקרקע חקלאית לתחנת מעבר לפסולת יבשה/ פסולת בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20715חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200206/02/2012