שימוש חורג בקרקע חקלאית לשימושים לא חקלאיים

בקשה ועדה מקומית אילניה2009 / 0179

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג בקרקע חקלאית לשימושים לא חקלאיים
מספר: אילניה2009 / 0179
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1- שימוש חורג בחלק ממבנה המתבן (סככה מפולשת) לאחסנה ואספקת כלים וציוד חקלאי בשטח של 292.19 מ"ר מבנה מס' 4
2- שימוש חורג מדיר צאן ל-4 יחידות אירוח (צימרים) וחניה מקורה בשטח של צימרים 158.69 מ"ר חניה 71.98 מ"ר מבנה מס' 3

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק108
15156חלק67, 71, 121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000213/05/2010