שימוש חורג בקרקע לחניון אוטובוסים וביתן שמירה.

בקשה ועדה מקומית 40/ 15051

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג בקרקע לחניון אוטובוסים וביתן שמירה.
מספר: 40/ 15051
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניון אוטובוסים+ ביתן שומר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15051חלק40
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200300721/04/2003