שימוש חורג בקרקע מתעשיה למסחר.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 07/ 508/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג בקרקע מתעשיה למסחר.
מספר: רח/ 07/ 508/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותדרך הים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3654חלק28-30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200706604/12/2007