שימוש חורג בקרקע 200 מ"ר מחקלאי לנופש פעיל (קרטינג)

בקשה ועדה מקומית ריחניה 2008/ 001

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג בקרקע 200 מ"ר מחקלאי לנופש פעיל (קרטינג)
מספר: ריחניה 2008/ 001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג בקרקע 200 מ"ר מחקלאי לנופש פעיל (קרטינג)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילריחאניהריחאניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14179חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100817/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010