שימוש חורג בשטח חקלאי למטרת חניה לשרות המכללה האקדמית עמק יזרעאל

בקשה ועדה מקומית 16839/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג בשטח חקלאי למטרת חניה לשרות המכללה האקדמית עמק יזרעאל
מספר: 16839/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג בשטח חקלאי למטרת חניה לשרות המכללה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתל עדשים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16839חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006