שימוש חורג לאחסנת גנרטורים

בקשה ועדה מקומית 82/ 15/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג לאחסנת גנרטורים
מספר: 82/ 15/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג לאחסנת גנרטורים ל- 3 שנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12060חלק40
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200700713/06/2007