שימוש חורג להקמת בית אריזה למלכודות דבק לעכברים

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג להקמת בית אריזה למלכודות דבק לעכברים
מספר: 8/ 06/ 81
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג הקמת מבנה בגדול 120 מ"ר לבית אריזה לפירות
ושימוש חורג ל- 3 שנים לבית אריזה לדבק לעכברים למגזר החקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ17/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18817/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400105/01/2004