שימוש חורג להקמת מחסן חקלאי לאחסנת מתכות

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 93

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג להקמת מחסן חקלאי לאחסנת מתכות
מספר: 8/ 06/ 93
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מחסן חקלאי לשימוש חורג לאחסנת מתכות ל- 3 שנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהושדה עוזיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2494חלק12
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006