שימוש חורג להקמת משרד ומחסן להובלות בשטח שיעודו חקלאי - מושב יד נתן

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג להקמת משרד ומחסן להובלות בשטח שיעודו חקלאי - מושב יד נתן
מספר: 6/ 06/ 130
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה למתן היתר בניה הכולל שימוש חורג למשך 5 שנים בקרקע שיעודה חקלאי לפי תכנית 2/137/03/6 להקמת משרד ומחסן הובלות וכן משטח חיצוני לפריקה וטעינה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3085חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 137/ 2מושב יד נתןשימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010