שימוש חורג להקמת צימרים בשטח חקלאי - מושב נבטים

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 140

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג להקמת צימרים בשטח חקלאי - מושב נבטים
מספר: 7/ 06/ 140
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת צימר (מבנה אירוח כפרי) באזור בשטח חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100060חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900604/05/2009