שימוש חורג להקמת 10 חדרי אירוח, מחסן, משרד, מבנה תיירותי להתכנסות ופרגולה

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג להקמת 10 חדרי אירוח, מחסן, משרד, מבנה תיירותי להתכנסות ופרגולה
מספר: 30/ 06/ 16
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 10 חדרי אירוח, מחסן, משרד, מבנה תיירותי להתכנסות ופרגולה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39052חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה24/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000410/05/2010