שימוש חורג להקמת 4 יח"ד אירוח ומטבח בנחלה א' בחצבה.

בקשה ועדה מקומית תרנ/ 30/ 06/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג להקמת 4 יח"ד אירוח ומטבח בנחלה א' בחצבה.
מספר: תרנ/ 30/ 06/ 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ16/04/2007