שימוש חורג להקמת 4 יחידות אירוח ומצללות - עין יהב

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג להקמת 4 יחידות אירוח ומצללות - עין יהב
מספר: 30/ 06/ 22
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ל- 4 יח' אירוח ומצללות - מגרש 164

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה25/08/2011
טיפול בתנאים-התנאים מולאו24/08/2011
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ02/05/2011
החלטה בדיון בבקשה06/12/2010