שימוש חורג לחנות לממכר מוצרי בשר

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג לחנות לממכר מוצרי בשר
מספר: 8/ 06/ 78
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת מבנה לחנות לממכר מוצרי בשר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2492חלק19
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200201123/12/2002