שימוש חורג למבנה למכירת תוצרת חקלאית

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג למבנה למכירת תוצרת חקלאית
מספר: 6/ 06/ 105
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג במבנה למכירת תוצרת חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2997חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה05/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400105/01/2004