שימוש חורג למגרש למכירת רכב + קונטינר (משרד) ופרגולה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 036/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג למגרש למכירת רכב + קונטינר (משרד) ופרגולה
מספר: 036/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג למגרש למכירת רכב + קונטינר (משרד) ופרגולה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17519חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008522/03/2011