שימוש חורג למגרש תצוגת רכבים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 255/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג למגרש תצוגת רכבים
מספר: 255/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג למגרש לתצוגת רכבים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201000329/12/2009