שימוש חורג למחסן חקלאי קיים כקיוסק ותוספת פרגולה בחזית

בקשה ועדה מקומית 20/ 18551

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג למחסן חקלאי קיים כקיוסק ותוספת פרגולה בחזית
מספר: 20/ 18551
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג עבור הסבת מחסן חקלאי קיים בשטח 32 מ"ר+פרגולה בשטח 32 מ"ר לקיוסק למכירת מזון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18551חלק20
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600426/07/2006