שימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר

בקשה ועדה מקומית שקמ/ 6/ 06/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר
מספר: שקמ/ 6/ 06/ 109
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2911חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ06/02/2006