שימוש חורג למפעל להרכבת אביזרי מתכת כלים+ הקמת מחיצות פנימיות

בקשה ועדה מקומית 32/ 11423

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג למפעל להרכבת אביזרי מתכת כלים+ הקמת מחיצות פנימיות
מספר: 32/ 11423
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ל-3 שנים למפעל להרכבת אביזרי מתכת קלים+ הקמת מחיצות פנימיות,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופטעין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11423חלק9, 19
11425חלק2