שימוש חורג למרכז בילוי כולל מזנון+ מבנה שרותים

בקשה ועדה מקומית 5/ 17359

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג למרכז בילוי כולל מזנון+ מבנה שרותים
מספר: 5/ 17359
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג למרכז בילוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17359חלק5