שימוש חורג למשחטה לתקופה של 3 שנים בעראבה

בקשה ועדה מקומית 19347/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג למשחטה לתקופה של 3 שנים בעראבה
מספר: 19347/ 64
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג למשחטה לתקופה של 3 שנים לבנין קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19347חלק64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700107/02/2007