שימוש חורג לסטודיו לפיסול ועיצוב מצבות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 044/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג לסטודיו לפיסול ועיצוב מצבות
מספר: 044/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג לסטודיו לעיצוב ופיסול מצבות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלמרחביה (מושב)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16812חלק50-51
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200804817/11/2008