שימוש חורג לסככות עבור מזון לכלבים

בקשה ועדה מקומית 6/ 17185

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג לסככות עבור מזון לכלבים
מספר: 6/ 17185
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג בשתי סככות עבור מפעל למזון כלבים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17185חלק6
17186חלק17
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201511/12/2002