שימוש חורג לפנית קפה

בקשה ועדה מקומית כפר כנא 2009/ 002

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג לפנית קפה
מספר: כפר כנא 2009/ 002
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג לפינת קפה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפוןשטח גלילי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17400חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16282אזור חקלאי מיוחד - 1 , אזור צומת בית רימון (כפר כנא)היתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה16/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200900316/07/2009