שימוש חורג לשימוש בקרקע במגרש לסחר במכוניות משומשות + משרד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 038/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג לשימוש בקרקע במגרש לסחר במכוניות משומשות + משרד
מספר: 038/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג לשימוש בקרקע במגרש לסחר במכוניות משומשות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18566חלק35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200701717/04/2007