שימוש חורג לתחנת מעבר למיון ומיחזור פסולת בניין בקרקע ובמבנים חקלאיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 078/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג לתחנת מעבר למיון ומיחזור פסולת בניין בקרקע ובמבנים חקלאיים
מספר: 078/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג לתחנת מעבר למיון ומיחזור פסולת בניין בקרקע ובמבנים חקלאיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12199חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009424/05/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009208/05/2011