שימוש חורג ל-5 יח"ד בנחלה א' במושב עין יהב.

בקשה ועדה מקומית תרנ/ 30/ 06/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג ל-5 יח"ד בנחלה א' במושב עין יהב.
מספר: תרנ/ 30/ 06/ 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ16/04/2007