שימוש חורג מבית מטבחיים למחסן בשטח חקלאי.

בקשה ועדה מקומית קאת/ 200500274

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שימוש חורג מבית מטבחיים למחסן בשטח חקלאי.
מספר: קאת/ 200500274
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקרית אתא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ05/06/2006