שימוש חורג מהיתר ותוספת קומה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 056/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שימוש חורג מהיתר ותוספת קומה
מספר: 056/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מהיתר ותוספת קומת מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16876חלק10