שימוש חורג מלול ישן לבית אבות באלונים

בקשה ועדה מקומית 12311/ 6א

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג מלול ישן לבית אבות באלונים
מספר: 12311/ 6א
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מלול לבית אבות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאלונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12311חלק6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700107/02/2007