שימוש חורג ממבנה חקלאי לנגריה וממבנה חקלאי לאחסנה

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שימוש חורג ממבנה חקלאי לנגריה וממבנה חקלאי לאחסנה
מספר: 8/ 06/ 91
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי בשטח של 499.5 מ"ר נגריה בשטח 299.7 מ"ר
וממבנה חקלאי לאחסנה בשטח של 199.8 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשתולים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2514חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ04/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25004/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006